top of page

GJENNOMFØRINGER

 

Hvordan virker frittfalls-systemet?

Fritt-falls systemet er mekanisk og frigjør tau eller kjetting fra kabelaret ved hjelp av ett lite trykk på betjeningstasten. En stålring legger seg mellom kabelaret og tau/kjetting slik at inngrepet løsner. Tauet eller kjettingen faller så fritt ut. Når tilstrekkelig tau/kjetting er ute trykker man på «opp» knappen og tau/kjetting får inngrep i kabelaret holder fast. En slurekløtsj sikrer ankeret i øvre posisjon slik at rullefester og badeplattform ikke skades.


Dette enkle systemet uten bruk av elektronikk kombinert med sjøvannsbestandig aluminium og syrefast stål gir våre kunder glede av utstyret år etter år.

STANDARD

SKROG-GJENOMFØRINGER
 

ENKEL GJENFOMFØRING FOR TAU

UNIVERSAL
 

36557.36551.png
Commander + skroggjennomforinger_samlet.
11152.png
10875_Universal_Gjennomforinger.png
11159.png
Power_IL_-_Ny_logo_riktig_blå.png
ilasmarine.png
bottom of page